yavuz odabaşı pazarlama iletişimi

Prof. Dr. Yavuz Odabaşı’na Pazarlama İletişimini Sorduk

Türkiye’de pazarlama iletişimi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Yavuz Odabaşı’na pazarlama iletişimi kavramına dair sorular sorduk. 

“Pazarlama iletişimi” kavramını nasıl tanımlıyorsunuz? Marka ve iletişim ajansları pazarlama iletişimi kavramının ne olduğunu yeterince biliyorlar mı?
Pazarlama iletişimi, tutundurma diye bilinen (promosyon) daha geniş kapsamlı tüm pazarlama faaliyetlerini içeren bir iletişim çabasıdır. Özellikle hedef kitle ile iletişim kurmada şirketin ve pazarlama bölümünün en önemli rekabetçi aracıdır. Ancak dikkat edilecek iki tane ayırt edici konu vardır. Bunlardan ilki, biraz önce söylediğimiz gibi promosyondan farkıdır ve daha kapsamlı olmasıdır. İkincisi ise, sadece halkla ilişkiler ve reklamı kapsamaz, bunun ötesindedir. Bu ayırt edici özellikleri piyasada çok önüne alınmaz ama akademik dünya bunu özenle izler ve kabul ederek çalışmaları yürütür.

Pazarlama iletişimi faaliyetleri dijital ortama doğru şekilde entegre ediliyor mu? Bu konuda sık yapılan yanlışlar veya eksikler nelerdir?

Dijitalle gerçek dünyadaki uygulamalar birbirine yakınsamaktadır ve iç içe geçmektedir. Bu nedenle de pazarlama iletişimi geleneksel olarak bildiğimiz yapının yanına dijital uygulamaları da rahatlıkla koymaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, bunlardan birini diğerine tercih etme durumuna gelmemektir. Hiç şüphesiz, varolan geleneksel yapının yanına “Evet biz de dijitalde yer alıyor ve geri kalmıyoruz” düşüncesiyle girmenin pek anlamı yok gibi. Mühim olan her ikisinin de arkasında yatan temel anlayış ve zihniyeti iyi kavrayıp uygulamaya geçebilmektir.

Pazarlama iletişimi kavramı günümüzde ve gelecekte nasıl evrilmeye devam edecek? 
Bir önceki soruda söylediğim gibi yakınsama ve iç içe geçme durumu söz konusu olacak ve her ikisinin birlikte uygulandığı yapılara rastlamak kısa bir dönem içinde söz konusu olacaktır. Özellikle yeni teknolojilerin gelişmesi ve nesnelerin internetinin günlük hayatımıza girmesi sonucu bu söylediğim çok daha net ve kısa dönemde gerçekleşecek gibi görünüyor.

Pazarlama iletişimi dünyası da Dünyadaki büyük paradigma değişime hazır olmalı ve ayak uydurabilmelidir. Burada eski alışkanlıklarını sürdürenlerin yaşama şansı pek olmayacak gibi görünüyor.

Ülkemiz pazarlama ve onun bir uygulama boyutu olan pazarlama iletişimi konusunda çok büyük dönüşümlere ve değişimlere hazır gibi. Benim beklentim genç ve yaratıcı insanlarımızın bu sektörde yer almasıyla daha bilgili ve içerikli yararlı çalışmalara şahit olmak yakın zamanda. Özellikle pazarlama, toplum ve doğa ilişkisi hiç şüphesiz bütün yapılacak olan bu çalışmalara şemsiye görevi ya da temel olma görevini gerçekleştirecektir.