Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir?

Kurumlar varlığının sürdürmek ve hedeflerini gerçekleştirmek için hizmet/ürün sunduğu toplumla iyi ilişkiler geliştirmek zorundadır. Bu doğrultuda kurumsal sosyal sorumluluk; toplumla bütünleşmek isteyen kurumların, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme çabasıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri; eğitim, çevre, sağlık kültür gibi alanlarda gerçekleştirilebilmektedir. Kurumlar bunları gerçekleştirirken, kurumsal imaj ve kurumsal itibara olumlu değerler yüklenilmesini bekler.

Kurumsal sosyal sorumluluk çoğu zaman hayırseverlikle karıştırılmaktadır. Hayırseverlik plansız ve kimseye duyurulmadan yapılır, karşılığında bir beklenti yoktur. Buna karşılık kurumsal sosyal sorumluluk; halkla ilişkiler kampanyaları kapsamında gerçekleşen bir olgudur. Toplumun ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak, planlı ve stratejik adımlarla gerçekleştirilir. Çeşitli iletişim araçları ile duyurulması önemlidir ve genellikle faaliyetler birkaç yılı içinde barındıran uzun bir zaman diliminde gerçekleştirilir.

Kurumsal sosyal sorumluluk; zihinlerde kurumun imajıyla ilgili olumlu çağrışımlar yaratmak amacıyla yapılan bir algı yönetimidir aynı zamanda. Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk faaliyetleri ile kurumlar; sadakat, güven bağlılık gibi soyut değerler kazanırlar. Soyut değerler kurumsal itibarı olumlu yönde etkileyip taçlandırırken, finansal değerler de itibarla eşgüdüm içerisinde yükselişe geçecektir.

Ruziye Ceylan

Öğrenci Yazar

2 Comments

  1. Avataryusuf Reply

    Global pazarlama anlayışı çerçevesinde zaten günümüzde olması gereken bir kavram. Tüketicilerin her kurumdan beklediği; ihtiyacının giderilmesi yanında kurumun topluma ve çevreye yarar sağlamasıdır. Bu anlamda kurumsal sosyal sorumluluk çağımızın tüketici istek ve ihtiyaçları arasında yerini almıştır. Bu doğrultuda davranmayan işletmeler yasalarla kontrol edilmelidir ve edilmektedir. Bu konunun daha fazla vurgulanması gerekmektedir. Güzel olmuş yazınız. teşekkür ederim.

    1. RuziyeRuziye Reply

      Teşekkür ederim Yusuf Bey. Dilerseniz “Fortune Dergisi” Eylül sayısında bu alanda ön plana çıkmış 50 şirketi ve yaptıkları faaliyetleri inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X